ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu, uluslararası düzeyde kadın akademisyenler ile bağlantı kurarak, Birlik kurulları ile organize bir şekilde akademik etkinlikler planlamak, geliştirmek ve düzenlemek amacını taşımaktadır. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Başa dön