AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU

Akademik İlişkiler Kurulu, ülkemizdeki kadın akademisyenler ile bağlantı kurarak, Birlik kurulları ile organize bir şekilde akademik etkinlikler planlamak ve düzenlemek amacını taşımaktadır. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Başa dön