TÜRK DÜNYASI AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU

Türk Dünyası Akademik İlişkiler Kurulu, Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyetleri ile topluluklarında çalışan kadın akademisyenler arasında bağlantı kurarak, Birlik kurulları ile organize bir şekilde akademik etkinlikler planlamak, geliştirmek ve gerçekleştirmek amacını taşımaktadır. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Başa dön