FEN BİLİMLERİ KURULU

 Fen Bilimleri alanında güncel gelişmeleri ülke ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir. Belirlediği ihtiyaçları temel alarak TÜRKKAB’ın Fen Bilimleri alanında göstereceği yıllık faaliyet planını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar. Faaliyetlerinin kapsadığı alanlar ülke genelinde konferans, sempozyum, panel, çalıştay düzenlemek, kitap makale hazırlamak, eğitim, kurs ve seminer vb faaliyetler düzenlemek, Fen Bilimleri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda gerekli gördüğü proje alanlarını her dönem için temalar geliştirerek Proje Geliştirme Kuruluna teklif etmek ve birlikte projeyi gerçekleştirmektir. Kurul onayından geçen faaliyetleri gerektiğinde diğer kurullar ve alt çalışma grupları işbirliği ile gerçekleştirir. TÜRKKAB’ın Fen Bilimler alanında görüş ve politikalarını şekillendirecek değerlendirme toplantıları yapar. Yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini öngörülen yıllık faaliyet planı ile karşılaştırarak yıl sonunda Yönetim Kurulunun bilgisine sunar. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Başa dön