ETİK KURUL

Birlik üyelerinin uymaları gereken şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranışlar ile ilkeleri belirlemek ve uygulamasını takip etmekle sorumludur. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur.

 

Başa dön