DİSİPLİN KURULU

Birliğimize üye olanların, Birlik Sözleşmesinde yazılı kurallara uygun davranmamaları durumunda Birlik Disiplin Kurulu Yönetmenliği gereğince işlem yapmakla sorumludur. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Başa dön