PROJE GELİŞTİRME KURULU

TÜRKKAB’ın varoluş amacı olan farklı alanlarda uzmanlaşmış kadın akademisyenlerin ülke ihtiyaçları doğrultusunda fayda üretmek için bir araya gelmesi ilkesi ile projeler planlar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan proje fikrinin fonlanması ve projenin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütür. TÜRKKAB’ın Bilim kurullarından gelen, ülke ihtiyaçları konusundaki güncel verileri değerlendirir ve bilimsel kurullar ile işbirliği yapar. Yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini öngören yıllık faaliyet planı ile karşılaştırarak yıl sonunda Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunar. Proje geliştirme kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. Sosyal, Beşeri ve İdari, Fen, Sağlık, Kültür, Sanat ve Spor Bilim kurullarının başkanları Proje Geliştirme Kurulunun doğal üyeleridir.

 

Başa dön