BAŞKAN'IN MESAJI

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Türk Kadın Akademisyenler Birliği, Türk milletinin mensubu olmaktan gurur duyan
ve bu mensubiyeti sahip olduğu farklı bilimsel yetkinlikler ile birleştirici-bütünleştirici bir ruh
olarak kabul edip ülke menfaatleri doğrultusunda geliştirmeyi gaye edinen kadın
akademisyenlerin kurduğu bir oluşumdur.
TÜRKKAB, farklı düşünceleri zenginlik olarak gören ve bu düşünceleri ortak akıl ve
bilinçle birleştirip dayanışma ve beraberliğe dönüştürmeyi esas alan bir anlayışa sahiptir.
Birliğimiz farklı bilimsel yeteneklerin bir araya gelmesi ile ülke ihtiyaçları doğrultusunda
farkındalık artırıcı, yaygın etkisi ve bilimsel verimliliği yüksek faaliyetler üretmeyi öncelik
kabul ederken; aidiyet duygusu ile hareket eden ve bundan onur duyan bütün kadın
akademisyenlerin desteklerini sağlamayı, bu desteğin fayda üretme ideali ile gelecek
akademik kuşaklara aktarılmasını, nitelik ve kalitenin yükseleceği zeminlerin hazırlanmasında
özveri ile hayat bulmasını ve kadın akademisyenler arasındaki bağı güçlendirmeyi gaye
edinmiştir. Yine gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışındaki bütün Türk kadın
akademisyenlerin sosyal sorumluluk projeleri ve bilimsel etkinlikler ile ortak zeminde
buluşmasına öncülük etmeyi hedeflemektedir.
Birliğimiz, güçlü bir millet olmanın vazgeçilmez unsuru olan kadının yaratılıştan
gelen güçlü sezgilerinin ve paylaşımcılığının farkındalığını bilerek, çalışmalarını mutlak bir
disiplin içerisinde, tarafsızlık, eşitlik, adalet ve liyakat ilkeleri ile bileştirip hep birlikte “BİZ”
demeyi, diyebilmeyi başarmayı ve “Türk kadın akademisyen modelini” ortaya koymayı gaye
edinmiştir.
TÜRKKAB’a katılan her akademisyen ile birlikte başladığımız BİZ olma
yolculuğunun ayrı bir heyecana dönüşeceğini umarak sizleri Akademide yapmak istediğiniz
güzel çalışmaların birlik ruhu ile hayat bulması için TÜRKKAB’a bekliyoruz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Muallâ UYDU YÜCEL

 
Başa dön