TÜRK KADIN AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ (TÜRKKAB)

TÜRKKAB kadın akademisyenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

GÖREV

TÜRKKAB, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkelerine bağlı, devletine, milletine ve insanlığa hizmet etmeyi gaye edinen kadın akademisyenlerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

Birlik, Türk akademi dünyasında yer alan kadınlarımızın sahip olduğu bilimsel, sosyal ve kültürel yetkinlikleri ülke ihtiyaçları ve ilkelerimiz doğrultusunda kamu yararını gözeterek fayda üreten bir kaynağa dönüştürmeyi, disiplinler arası bilimsel birikimi toplum yararına sunma konusunda sürekli yeni yollar geliştirmeyi ve dünyadaki Türk kadın akademisyenler arasındaki bağı güçlendirmeyi esas almıştır.

HEDEF

Birliğimiz yeni kuşaklara faydalı olmayı ve bilgisini üretime dönüştürmeye inanmış, etkin iletişim becerilerine sahip, liyakati esas alan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, tarafsız, güvenilir, paylaşımcı ve güçlü kadın akademisyen modelini akademik hayatın her aşamasında motivasyon modeli olarak sunmayı hedeflerken; akademisyenler arasındaki bağı güçlendirmeyi, ülkenin her alanında sahip olduğu farklı disiplinlerde sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi, bilimsel ve akademik etkinlikler düzenlemeyi ve ulusal/uluslararası projeler gerçekleştirmeyi de gaye edinmiştir

DEĞERLERİMİZ

  1. Tarafsız
  2. Bilimsel
  3. Liyakati Esas Alan
  4. Yenilikçi
  5. Paylaşımcı
  6. Çalışkan, Üretken
  7. Kamu Yararını Önceleyen
  8. Evrensel Etik Değerlere Saygılı
  9. Katılımcı
Başa dön