BAŞLARKEN...

TÜRKKAB'A GİDEN SÜREÇ

Akademi’ye adım attığımda tarihler 1989 yılını gösteriyordu. 32 yıllık meslek hayatımda pek çok hoca ile tanışma imkânımız oldu. Yıllar içerisinde bu hocalarımla çeşitli vesileler ile bir araya geldiğimizde birçok konuda aynı ortak duygu ve düşüncelerde birleştiğimizi gördük. 2012 yılında aramızdaki bu birliktelik ve samimiyet bizi bir birlik kurma düşüncesine götürdü. Aldığımız ortak karar neticesinde ön çalışma yapmak için hazırlıklara başladık. Toplantılara katılan bütün hocalarımız öncelikle tanıdıkları hocalardan görüş aldılar. Bu görüşler ve her birimizin kendi yaklaşımını ifade etmesi uzun süren fikir teatilerini de beraberinde getirdi. Fikrimizin olgunlaşma süreci ağır ama bir o kadar da emin adımlarla ilerledi. Önce böyle bir oluşumda olmanın olmazsa olmazı olan aidiyet duygusu ile BİZ olabilme düşüncesini sağlamlaştırdık, sonra düşünce ve gönül dünyamıza akan birlik için uzun ve bir o kadar da zahmetli bir fikri olgunluk ve hazırlık dönemi yaşadık. 2017 yılında ise gelecekte kurumsal bir yapıya dönüştürmek üzere ilk adımımızı atarak yönetimimizi oluşturduk. Her biri kendi alanında yetkin ve bir o kadar da yoğun olan hocalarımızla sık sık bir araya gelerek uzun süren görüş alış-verişlerinde bulunup en doğru ve isabetli kararları almaya gayret ettik. Aldığımız kararlardan biri de oluşumumuzun adının “Türk Kadın Akademisyenler Birliği” olması oldu.

Yaklaşık dört yıl süren bu süreçte pek çok hocamız yönetimde ve yetkin oldukları alanlara göre belirlediğimiz kurullarda bize katkı sundular ancak bazılarının idari sorumluluklarının ağır olması bazılarının diğer toplum kuruluşlarında aktif görev almaları bazılarının da yurtdışına gitmeleri bizlere bir fiil katkı sunmalarına engel olsa da fikren ve kalben bizimle olduklarını biliyor ve her birine çok teşekkür ediyoruz.

Birliğimiz hedef ve görevimizde de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye’deki kadın akademisyenlerimizin sahip oldukları yetkinliklerini ülke ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve fikir üretmeye dönüştürmeyi, liyakati esas alan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, tarafsız, güvenilir, paylaşımcı ve güçlü kadın akademisyen modelini akademik hayatın her aşamasında motivasyon modeli olarak sunmayı gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışındaki kadın akademisyenler arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Biliyoruz ki bir ideali karşılıksız, gönüllülük esası üzerinden gerçekleştirmek çok zordur. Ancak yine biliyoruz ki inanç, gayret, güven, birikim, sabır ve çalışma bir ideal ile buluştuğunda insanı başarıya ulaştırır.

Başarıyı taçlandıran birlikteliktir, birlikteliğimizi taçlandıranlardan olmanız dileği ile……

                                                                                                                                                                             Prof. Dr. Muallâ UYDU YÜCEL

Başa dön