Cumhuriyetin 100. Yılında 100 İnci Kalemimize Saygı ve Vefa Programımızı Gerçekleştirdik.

TÜRKKAB’ın ikinci yayını olan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 İnci kalem” adlı eserimizin tanıtımını 27.11.2023 tarihinde İstanbul Vali Yardımcımız Dr. Hasan Hüseyin CAN’ın, hayatını kaleme aldığımız, alanında ilk kez kadın profesör olan duayen hocalarımızdan bazılarının, il temsilcilerimizin, İ.Ü. ‘nin değerli hocalarının ve başta Sakarya Genç TÜRKKAB olmak üzere sevgili öğrencilerimizin büyük katılımı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salon’da gerçekleştirdik. Ebediyete intikal eden değerli hocalarımıza rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA AKADEMİDE KADIN ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Cumhuriyetin 100. Yılında Akademide Kadın Çalıştayı” 18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 9:00-17:00 arasında altı oturumda başkanlık ve konuşma yapacak 24 kadın akademisyenin katkıları ve bir çok akademisyen ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Değerli hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

TÜRKKAB LİSANS ÖĞRETİMİ BURS BAŞVURUSU

2022-2023 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihleri: 26 Eylül – 30 Eylül arasındadır.
2022-2023 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 500TL

Kadın Akademisyenler Deneği (TÜRKKAB) Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına bağlı, vatanına ve milletine hizmet etmek gayesinde olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı bulunan, üniversitede lisans öğretimi gören kız öğrencilere burs verecektir.


BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir. Üniversiteye geçişte barajın kaldırılmasına karşın başvuruda sıralama kriteri söz konusu olabilecektir.
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olması)  ve başarısız dersi olmaması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: Başarılı olarak geçmiş olmak.
 • DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
 • İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmak ve genel ortalanın en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
 • Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler,
 • Genel ortalaması 2,50’nin altında olanlar,
 • Genel ortalaması en az 2,50 olsa bile başarısız dersi olanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TÜRKKAB’dan burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

EKLENECEK BELGELER 

Belgelere İlişkin Önemli Notlar:

– Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

– E-devletten alınan belgelerin barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet) 
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belgesi örneği (e-devlet)
 3. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet)
 4. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.)
 6. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet)
 7. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet’ten alınmalıdır; e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.)
 8. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet’ten alınmalıdır; e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.)
 9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet)
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

– Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir)

– Serbest çalışan anne, baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet)

– Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

-Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

– Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)

– Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır)

– Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği,

EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ:

TÜRKKAB’in ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara SMS veya e-posta ile istenilen evraklar bildirilecektir. (Ön elemeyi geçemeyen adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • İstenilen belgelerden birinin eksik olması elenme sebebidir.
 • Seçimler TÜRKKAB yönetim kurulu tarafından oluşturulacak burs komisyonu tarafından yapılmaktadır.
 • Halen bir başka resmi veya özel kurumdan burs alanlar TÜRKKAB bursuna başvuramaz. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan karşılıksız burs buna dahildir.) (Kredi Yurtlar Kurumundan geri ödemeli Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.) 
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumu tercih etmelidirler.
 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler yukarıda “eklenecek belgeler” başlığı altında sıraladığımız tüm belgeleri “mali durum belgeleri” hariç olarak linke yükleyeceklerdir. Bu belgelerle birlikte ayrıca devlet koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeler ile başvurmalıdırlar.
 • TÜRKKAB bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, başka burs çıkması durumunda derhal bilgi vererek gerekli görülmesi halinde burs iptal ettirilmelidir. Burs kazanan öğrencilerin bursunun yatırılabilmesi için kendisine ait IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.
 • TÜRKKAB tüm bildirimleri e-posta ile yapmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin öğrenci adına doğru olması büyük önem taşımaktadır.
 • TÜRKKAB verilen belge ve bilgileri doğru kabul eder. Hatalı bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, doğabilecek tüm sorumluluğu kabul etmiş olacaktır.

BURSİYER SEÇİMİ

 • TÜRKKAB yönetim kurulu tarafından oluşturulan burs komisyonu, mülakata katılan adayların arasından asil ve yedek adayları belirler ve isimleri tutanağa geçirilir. Kesin sonuçlar, burs kazanan öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.
 • TÜRKKAB’dan gelecek bildirimler dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

BURSUN ÖDENMESİ

 • Eylül ayında başlar ve her ayın 15-20. günleri arasında ödeme yapılır.
 • Burslar, eylül-haziran ayları arası (10 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN SONLANDIRILMASI

 • Bursiyerin kazandığı bursla ilgili şartların kaybolması.

TÜRKKAB’ın ekonomik yahut olağandışı sebepleri gerekçe gösterip bursu sonlandırma hakkı her zaman mevcuttur.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

TÜRKKAB’ın  bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde TÜRKKAB’a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk kadın akademisyen adayına TÜRKKAB aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TÜRKKAB’a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TÜRKKAB’ın tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenmeyecektir. Zorunlu olmayan Vicdani Yükümlülük gönüllülük esası ile talep edilecektir.

Başvuru e-posta adresi : turkkab19@gmail.com

TÜRKKAB’IN 3. YILI KUTLU OLSUN!

            TÜRKKAB, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkelerine gönülden bağlı, devletine, milletine ve insanlığa hizmet etmeyi gaye edinen kadın akademisyenlerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek başkanımız Prof. Dr. Muallâ Uydu Yücel’in akademik hayatının başlangıcından beri hayalini kurduğu birliğimiz, 19 Eylül 2019’da kurumsallaşma yolunda ilk adımını atmış, 1 Şubat 2022 yılında ise yaklaşık 2,5 yıllık bir hazırlık aşamasından sonra dernekleşmiştir. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren TÜRKKAB, bugüne kadar akademik hayatta yer alan fakat örgütleşemeyen kadın akademisyenleri bir araya getirerek önemli bir boşluğu doldurmuştur. Nitekim derneğimizin bünyesinde farklı disiplinlerden kadın akademisyenler bulunduğu gibi, akademik hayatın başlangıç seviyeleri olan Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine devam eden Genç TÜRKKAB üyeleri de geleceğin varisleri olarak yer almaktadır.

            Birliğimiz, kurulduğu günden bugüne bir taraftan TÜRKKAB BULUŞMALARI adı altında konularında uzman kadın akademisyenlerle çevrimiçi konferanslar gerçekleştirmiş, diğer taraftan salgının etkisinin azalması ile belediyeler ve üniversitelerde yüz yüze etkinlikler yapmıştır.

            Türkiye’deki kadın akademisyenlerimizin sahip oldukları yetkinliklerini ülke ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve fikir üretmeye, liyakati esas alan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, tarafsız, güvenilir, paylaşımcı ve güçlü kadın akademisyen modelini ortaya koymaya; Türkiye ve dünyadaki Türk kadın akademisyenler arasındaki bağı güçlendirmeye çalışan TÜRKKAB’ın 3. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun!

Başa dön